Voor beeldend kunstenaar, zanger-componist, schrijver en dichter Henk Jans is poëzie vooral beeldtaal, onlosmakelijk verbonden met en te beschouwen als een deel van zijn beeldend werk. Net als in zijn illustraties schetst hij in zijn dichtkunst een wereld als een universum waarin het zoeken centraal staat, soms met twijfel en argwaan, maar ook met hoop en verwachting. Behoedzaam gevonden antwoorden roepen evenwel meteen weer nieuwe vragen op. ‘Langs de boorden van taal’ is een poëtisch drieluik van zijn verbeelding, een autobiografische triptiek waarin hij de lezer meevoert langs door onkruid overwoekerde dwaalwegen, naar onverwachte doorkijkjes en veelbelovende perspectieven. Als gids is hij de realist die beducht is voor valkuilen, maar als optimist altijd het donker ziet wijken voor het licht.

(drs Frank Huser)

 

Langs De Boorden Van Taal is hier te bestellen. Je vindt er ook een inkijkfragment.